Czytania na dziś: Iz 29, 17-24; Ps 27 26; R.: 1b; Mt 9, 27-31; Słowo na dziś: Wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu. [Iz 29, 20b-21a]

Hasło roku 2020/2021polecamy

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH:

I. TERMINY

 • Sakrament bierzmowania udzielany będzie w Katedrze Legnickiej dwa razy w roku. W terminie bliskim Zesłania Ducha Świętego (maj / czerwiec) i na początku Adwentu (listopad / grudzień).
 • W roku 2019 wyznaczone zostały następujące terminy:
  • 27 MAJA (PONIEDZIAŁEK), godz. 18:30
  • 2 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK), godz. 18:30

II. PRZYGOTOWANIE

 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych, którzy przyjmą sakrament Ducha Świętego w katedrze legnickiej w jednym z wyżej podanych terminów jest prowadzone w parafii kandydata przez Księdza Proboszcza lub osobę przez niego wyznaczoną (np. wikariusz, katecheta lub katechetka, mężczyzna pełniący posługę lektora, jeśli sam jest do tego wystarczająco przygotowany).
 • Zwyczajny czas przygotowania to około jednego roku. Po wstępnym przygotowaniu, około pół roku przed przewidywanym terminem Bierzmowania
  ks. Proboszcz winien zgłosić kandydata do Wydziału Duszpasterskiego. W całym okresie przygotowania kandydat powinien systematycznie uczestniczyć w katechezach i pracować sam z podanym materiałem. Ma to służyć zaznajomieniu się z treścią katechez oraz osobistemu przyswojeniu ich w duchu wiary a także zdobywaniu doświadczania wspólnoty Kościoła szczególnie w tych przypadkach, gdzie zachodzą w tej materii braki. Gdy zaistnieje konieczność skrócenia tego czasu, decyzję, po rozeznaniu okoliczności, podejmuje ksiądz proboszcz i informuje o tym biskupa. Naturalnie, czas, w którym odbywają się te katechezy, jest uzależniony od stopnia znajomości prawd wiary i życia chrześcijańskiego przez kandydata. Orientacyjnie czas przygotowania nie może być krótszy niż pół roku.
 • W czasie prowadzenia katechez w parafii zaleca się następujący materiał:
   Materiał z Katechizmu
  • Sakrament chrztu
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 251-264. Kielce 2005 s. 93-96
  • Bierzmowanie w ekonomii zbawienia. Znaki i obrzędy bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1286-1301. Poznań 2012, poprawione s. 318-321
  • Skutki bierzmowania
   Źródło: Katechizm Kościoła katolickiego. Nr 1302-1305. Poznań 2012, poprawione s. 321-322
  • Życie chrześcijańskie – wspólnota ludzka
   Źródło:Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego. Nr 401-414. Kielce 2005 s. 132-135.
  • Życie w Chrystusie
   Żródło: Katechizm Kościoła Katolickiego. Nr 1830-1876
   Materiał z nauczania Biskupa legnickiego
  • Kim jest człowiek – Stworzenie na obraz i podobieństwo Boga (II/1A)
  • Kim jest człowiek – Grzech pierworodny (II/1B)
  • Kim jest człowiek – Odkupienie w Jezusie Chrystusie (II/1C)
  • Katechezy e, f, g zawarte też są w publikacji: Bp Zbigniew Kiernikowski. Chrzest w misji i życiu Kościoła. Część I: Boża wizja człowieka. (Materiał dostępny w Wydziale Duszpasterskim).
  • Siedmioraki dar Ducha Świętego
  • MATERIAŁY Z NAUCZANIA BISKUPA LEGNICKIEGO SĄ DO POBRANIA NA KOŃCU MATERIAŁU TEKSTOWEGO

III. ZGŁASZANIE

 • Oprócz przygotowania w Parafii odbywają się trzy dodatkowe spotkania na szczeblu diecezjalnym w Legnicy. Są one prowadzone przez Biskupa Legnickiego i jego delegata z Wydziału Duszpasterskiego w budynku plebani katedralnej (ul. Św. Piotra 2a). Pierwsze na ok. 6 miesiące przed udzieleniem sakramentu bierzmowania, a drugie na około 3 miesiące przed terminem Bierzmowania i trzecie krótko przed terminem Bierzmowania lub w dniu Bierzmowania. W spotkaniach winni wziąć udział Duszpasterze kandydatów do Bierzmowania.
 • Spotkania te mają charakter organizacyjny i weryfikujący stan przygotowania kandydatów oraz bezpośrednie wprowadzenie do obrzędu sakramentu. Nie zastępują one katechezy przygotowawczej, która winna odbyć się w parafii.
  Terminy spotkań będą podane również na stronie:
  http://www.diecezja.legnica.pl/documents/355
 • Terminy spotkań będą podane również na stronie:
  Terminy spotkań będą podane również na stronie:

 • Terminy zgłoszeń kandydatów do Bierzmowania w roku 2019 są następujące:
  • Bierzmowanie 27 maja 2018 o godz. 18.30 zgłasza się do 14 lutego 2019
  • Bierzmowanie 2 grudnia 2019 o godz. 18:30 zgłasza się kandydatów do 17 czerwca 2019
  Terminy na kolejne lata zostaną podane w odpowiednim czasie.
 • Ksiądz Proboszcz winien zgłosić do Wydziału Duszpasterskiego kandydata mniej więcej na sześć miesięcy przed planowanym terminem bierzmowania zaznaczając, kto będzie przygotowywać kandydata do Bierzmowania.
 • Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Legnickiej Kurii Biskupiej w godzinach urzędowania telefonicznie (76 7244111 lub 112) lub osobiście. Prosimy, aby zgłoszeń dokonywał ksiądz proboszcz lub inny ksiądz, odpowiedzialny za przygotowanie kandydatów. Przy zgłoszeniu należy podać:
  • imię i nazwisko kandydata,
  • data urodzenia,
  • nazwę parafii zgłaszającej,
  • kontaktowy numer telefonu kandydata do bierzmowania.
 • Na pierwsze spotkanie, kandydaci winni przybyć z Duszpasterzem i przedstawić następujące dokumenty:
  • skierowanie od ks. proboszcza
  • świadectwo chrztu
  • zaświadczenie dla świadka bierzmowania
 • Drugie spotkanie ma miejsce na około 3 miesiące przed terminem Bierzmowania. Winni uczestniczyć z kandydatem albo duszpasterz albo świadek. To spotkanie ma głównie charakter weryfikujący stopień przygotowania kandydata.
 • Trzecie spotkanie głównie ma charakter bezpośredniego przygotowania do obrzędu z nawiązaniem do treści tego sakramentu.
 • Kandydaci do bierzmowania winni odbyli spowiedź przed przyjęciem sakramentu w swoich macierzystych parafiach.
 • Poniższa tabela zawiera konkretne daty związane z poszczególnymi terminami bierzmowania:

  DATA BIERZMOWANIA data zgłoszenia kandydatów

  data pierwszego spotkania

  godz. 18:00

  data drugiego spotkania

  godz. 18:00

  data trzeciego spotkania

  godz. 17:30

  27 maja 2018 roku
  godz. 18:30 (poniedziałek)
  14 lutego 2019 r. (czwartek) 15 lutego 2019 r. (piątek) 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 27 maja 2019 r. (poniedziałek)
  2 grudnia 2019
  godz. 18:30 (poniedziałek)
  17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) 18 czerwca 2019 r. (wtorek) 8 października 2019 r. (wtorek) 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek)

porządek mszy świętej

 • Msze Św. w niedzielę:
 • godz.   7:00 - Msza Św. dla dorosłych
 • godz.   9:00 - Msza Św. dla młodzieży
 • godz. 11:00 - Suma
 • godz. 12:30 - Msza Św. dla dzieci
 • godz. 18:00 - Msza Św. dla dorosłych
 •  
 • Msze Św. w tygodniu
 • godz.   6:45 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Msza powszechna
 • godz. 18:00 - Wt. — Nowena do św. Jadwigi
 •  
 • Spowiedź Święta
 • - codziennie – przed Mszą św. albo w trakcie
 • - niedziela – podczas Mszy św.
 • - W I piątek miesiąca godz. 16:30

statystyka

 • Dzisiaj weszło 137 osób.
 • Wczoraj weszło 318 osób.
 • Przez 7 dni weszło 2201 osób.
 • Przez miesiąc weszło 10407 osób.
 •  
 • W sumie 995857 wejść.
 •  
 • Na stronie przebywa teraz 1 osób.
 •  
 • Ostatnia aktualizacja strony: 30.11.2021.

gdzie jesteśmy

 • Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
 • ul. plac Jana Pawła II nr 1
 • 59-903 Zgorzelec (Woj. Dolnośląskie)
 • Pokaż na mapie - kliknij tutaj.
 •  
 •  
 • tel. fax.: (75) 77 524 51
 • e-mail: parafiajadwiga@wp.pl

kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorki i czwartki od godziny 15:30 do godziny 16:30.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Sakramentów Świętych, kliknij tutaj.

W sprawach pogrzebu można się zwracać do proboszcza i wikariusza poza wyznaczonymi godzinami.